Rejestr zmianTytuł Operacja Data wykonania Autor
Plan połączenia spółek Dodał dokument 2015-12-03 07:02:36 Marek Strzałka
Przetarg ustny (publiczna licytacja) na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki, służącej do działalności zakresie produkcji pary dla celów technologicznych Zmienił zawartość dokumentu 2013-11-20 09:18:07 Marek Strzałka
Przetarg ustny (publiczna licytacja) na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego zabudowanych nieruchomości wraz z prawem własności posadowionych na nich budynków i budowli oraz naniesień Zmienił zawartość dokumentu 2013-11-20 09:13:06 Marek Strzałka
Przetarg ustny (publiczna licytacja) na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego zabudowanych nieruchomości wraz z prawem własności posadowionych na nich budynków i budowli oraz naniesień Zmienił zawartość dokumentu 2013-11-20 09:08:44 Marek Strzałka
Ogłoszenie 31 [Dokument] Dodanie załącznika 2013-11-20 09:07:17 Marek Strzałka
Przetarg ustny (publiczna licytacja) na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego zabudowanych nieruchomości wraz z prawem własności posadowionych na nich budynków i budowli oraz naniesień Dodał dokument 2013-11-20 09:06:08 Marek Strzałka
Przetarg ustny (publiczna licytacja) na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki, służącej do działalności zakresie produkcji pary dla celów technologicznych Zmienił zawartość dokumentu 2013-11-20 09:03:29 Marek Strzałka
Ogłoszenie 32 [Dokument] Dodanie załącznika 2013-11-20 09:03:00 Marek Strzałka
Przetarg ustny (publiczna licytacja) na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki, służącej do działalności zakresie produkcji pary dla celów technologicznych Dodał dokument 2013-11-20 09:00:30 Marek Strzałka
Przetarg ustny (publiczna licytacja) na sprzedaż (zbycie) zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki służącej do prowadzenia działalności usługowej w zakresie dostarczania ciepła Zmienił zawartość dokumentu 2013-06-20 11:10:36 Marek Strzałka
Ogłoszenie 28 [Dokument] Dodanie załącznika 2013-06-20 11:09:10 Marek Strzałka
Przetarg ustny (publiczna licytacja) na sprzedaż (zbycie) zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki służącej do prowadzenia działalności usługowej w zakresie dostarczania ciepła Dodał dokument 2013-06-20 11:05:48 Marek Strzałka
Przetarg pisemny nieograniczony na dostawę elementów i armatury instalacji c.o. i c.w.u. Ukrył dokument 2013-05-17 06:28:56 Marek Strzałka
Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę węgla kamiennego Ukrył dokument 2013-05-17 06:28:48 Marek Strzałka
Przetarg publiczny na zbycie udziałów w spółce "EC Budownictwo" Sp. z o.o. Dodał dokument 2013-05-17 06:26:52 Marek Strzałka
Przetarg pisemny na zakup energii elektrycznej na potrzeby sieci elektroenergetycznych zlokalizowanych na terenie Huty Baildon w Katowicach oraz na potrzeby własne Dodał dokument 2012-10-03 12:25:37 Marek Strzałka
Sprawozdania za rok 2011 Zmienił zawartość dokumentu 2012-08-16 11:02:41 Marek Strzałka
Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki za rok 2011 [Dokument] Dodanie załącznika 2012-08-16 11:02:14 Marek Strzałka
Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy 2011 [Dokument] Dodanie załącznika 2012-08-16 11:00:08 Marek Strzałka
Opinia i Raport z badania sprawozdania finansowego za Rok obrotowy 2011 [Dokument] Dodanie załącznika 2012-08-16 10:57:22 Marek Strzałka
Sprawozdania za rok 2010 Zmienił zawartość dokumentu 2012-08-16 10:54:29 Marek Strzałka
Sprawozdanie Opisowe Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010 [Dokument] Dodanie załącznika 2012-08-16 10:53:57 Marek Strzałka
Sprawozdanie Finansowe wraz z opinią Biegłych rewidentów 2010 r. [Dokument] Dodanie załącznika 2012-08-16 10:52:05 Marek Strzałka
Sprawozdania za rok 2011 Dodał dokument 2012-08-16 10:50:15 Marek Strzałka
Sprawozdania za rok 2010 Dodał dokument 2012-08-16 10:49:32 Marek Strzałka
Sprawozdania za rok 2009 Zmienił zawartość dokumentu 2012-08-16 10:48:30 Marek Strzałka
Sprawozdanie Opisowe Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009 [Dokument] Dodanie załącznika 2012-08-16 10:47:55 Marek Strzałka
Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2009 [Dokument] Dodanie załącznika 2012-08-16 10:46:20 Marek Strzałka
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego za rok 2009 [Dokument] Dodanie załącznika 2012-08-16 10:45:17 Marek Strzałka
Sprawozdania za rok 2009 Dodał dokument 2012-08-16 10:43:33 Marek Strzałka

Ilość wszystkich operacja: 125
Ostatnio modyfikowany dokument: Dane adresowe
Data modyfikacji ostaniego dokumentu: 2017-11-02 09:18:14

Ilość wyświetleń strony: 6437
Wykonanie: NotaPress