Rejestr zmianTytuł Operacja Data wykonania Autor
Dane adresowe Ukrył dokument 2017-11-02 09:18:26 Marek Strzałka
Dane adresowe Zmienił zawartość dokumentu 2017-11-02 09:18:14 Marek Strzałka
Sprawozdanie za rok 2016 Zmienił zawartość dokumentu 2017-11-02 09:09:23 Marek Strzałka
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 [Dokument] Dodanie załącznika 2017-11-02 09:08:58 Marek Strzałka
Opinia niezależnego Biegłego Rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego za rok 2016 [Dokument] Dodanie załącznika 2017-11-02 09:08:07 Marek Strzałka
Sprawozdanie Finansowe Społki za rok obrotowy 2016 [Dokument] Dodanie załącznika 2017-11-02 09:07:00 Marek Strzałka
Sprawozdanie za rok 2016 Dodał dokument 2017-11-02 09:04:18 Marek Strzałka
Organy spółki Zmienił zawartość dokumentu 2017-11-02 08:47:13 Marek Strzałka
Dane adresowe Dodał dokument 2017-11-02 08:11:43 Marek Strzałka
Połączenie spółek i zmiana nazwy Zmienił zawartość dokumentu 2017-11-02 08:00:30 Marek Strzałka
Połączenie spółek [Dokument] Dodanie załącznika 2017-11-02 08:00:07 Marek Strzałka
Połączenie spółek i zmiana nazwy Dodał dokument 2017-11-02 07:58:43 Marek Strzałka
Organy spółki Zmienił zawartość dokumentu 2016-08-02 13:14:27 Marek Strzałka
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 z załącznikami [Dokument] Dodanie załącznika 2016-07-27 10:20:45 Marek Strzałka
Sprawozdanie Finansowe za 2015 rok [Dokument] Dodanie załącznika 2016-07-27 10:19:35 Marek Strzałka
Opinia i Raport z badania sprawozdania finansowego El.CH.SA za rok 2015 [Dokument] Dodanie załącznika 2016-07-27 10:18:29 Marek Strzałka
Sprawozdania za rok 2015 Dodał dokument 2016-07-27 10:15:29 Marek Strzałka
Organy spółki Zmienił zawartość dokumentu 2016-07-27 10:10:39 Marek Strzałka
Organy spółki Zmienił zawartość dokumentu 2016-07-25 13:23:25 Marek Strzałka
Organy spółki Zmienił zawartość dokumentu 2016-03-09 11:16:21 Marek Strzałka
Plan połączenia spółek Zmienił zawartość dokumentu 2015-12-03 07:19:29 Marek Strzałka
Załącznik nr7 [Dokument] Dodanie załącznika 2015-12-03 07:15:39 Marek Strzałka
Załącznik nr6 [Dokument] Dodanie załącznika 2015-12-03 07:14:51 Marek Strzałka
Załącznik nr5 [Dokument] Dodanie załącznika 2015-12-03 07:14:24 Marek Strzałka
Załącznik nr4 [Dokument] Dodanie załącznika 2015-12-03 07:13:54 Marek Strzałka
Załącznik nr3 [Dokument] Dodanie załącznika 2015-12-03 07:13:27 Marek Strzałka
Załącznik nr2 [Dokument] Dodanie załącznika 2015-12-03 07:12:57 Marek Strzałka
Załącznik nr1 [Dokument] Dodanie załącznika 2015-12-03 07:12:22 Marek Strzałka
Plan połączenia firm [Dokument] Dodanie załącznika 2015-12-03 07:09:00 Marek Strzałka
Plan połączenia spółek Zmienił zawartość dokumentu 2015-12-03 07:04:56 Marek Strzałka
 Następne

Ilość wszystkich operacja: 125
Ostatnio modyfikowany dokument: Dane adresowe
Data modyfikacji ostaniego dokumentu: 2017-11-02 09:18:14

Ilość wyświetleń strony: 6353
Wykonanie: NotaPress