Rejestr zmianRejestr zmian w dokumencie:

Tytuł dokumentu Data wykonania Autor
Sprawozdania za rok 2006 2010-04-28 08:09:38 Marek Strzałka
Sprawozdania za rok 2006 2010-04-28 08:02:28 Marek Strzałka


Rejestr zmian w załącznikach:

Tytuł załącznika Operacja Data wykonania Autor
2006-Akt Notarialny-Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 29.pdf Dodanie załącznika 2010-04-28 08:08:55 Marek Strzałka
2006-Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy 2006.pdf Dodanie załącznika 2010-04-28 08:07:03 Marek Strzałka
2006-Opinia i Raport wraz z załącznikami z Badania Sprawozdania.pdf Dodanie załącznika 2010-04-28 08:06:00 Marek Strzałka
2006-Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym.pdf Dodanie załącznika 2010-04-28 08:04:10 Marek Strzałka
Wykonanie: NotaPress