Rejestr zmianRejestr zmian w dokumencie:

Tytuł dokumentu Data wykonania Autor
Sprawozdania za rok 2007 2010-04-28 08:18:34 Marek Strzałka
Sprawozdania za rok 2007 2010-04-28 08:12:25 Marek Strzałka


Rejestr zmian w załącznikach:

Tytuł załącznika Operacja Data wykonania Autor
2007-Sprawozdanie Opisowe Zarządu z działalnośc9i Spółki w roku.pdf Dodanie załącznika 2010-04-28 08:17:41 Marek Strzałka
2007-Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy 2007.pdf Dodanie załącznika 2010-04-28 08:16:40 Marek Strzałka
2007-Opinia i Raport z badania Sprawozdania Finansowego za okres.pdf Dodanie załącznika 2010-04-28 08:15:36 Marek Strzałka
2007-Akt Notarialny - Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf Dodanie załącznika 2010-04-28 08:13:53 Marek Strzałka
Wykonanie: NotaPress