Rejestr zmianRejestr zmian w dokumencie:

Tytuł dokumentu Data wykonania Autor
Sprawozdania za rok 2008 2010-04-28 08:25:24 Marek Strzałka
Sprawozdania za rok 2008 2010-04-28 08:20:11 Marek Strzałka


Rejestr zmian w załącznikach:

Tytuł załącznika Operacja Data wykonania Autor
2008-Sprawozdanie Opisowe Zarządu z działalności Spółki w roku.pdf Dodanie załącznika 2010-04-28 08:24:54 Marek Strzałka
2008-Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy 2008.pdf Dodanie załącznika 2010-04-28 08:22:59 Marek Strzałka
2008-Opinia i Raport wraz z załącznikami z Badania Sprawozdania.pdf Dodanie załącznika 2010-04-28 08:21:56 Marek Strzałka
2008-Akt Notarialny - Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf Dodanie załącznika 2010-04-28 08:21:06 Marek Strzałka
Wykonanie: NotaPress