Rejestr zmianRejestr zmian w dokumencie:

Tytuł dokumentu Data wykonania Autor
Sprawozdania za rok 2009 2012-08-16 10:48:30 Marek Strzałka
Sprawozdania za rok 2009 2012-08-16 10:43:33 Marek Strzałka


Rejestr zmian w załącznikach:

Tytuł załącznika Operacja Data wykonania Autor
Sprawozdanie Opisowe Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009 Dodanie załącznika 2012-08-16 10:47:55 Marek Strzałka
Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2009 Dodanie załącznika 2012-08-16 10:46:20 Marek Strzałka
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego za rok 2009 Dodanie załącznika 2012-08-16 10:45:17 Marek Strzałka
Wykonanie: NotaPress