Rejestr zmianRejestr zmian w dokumencie:

Tytuł dokumentu Data wykonania Autor
Sprawozdania za rok 2010 2012-08-16 10:54:29 Marek Strzałka
Sprawozdania za rok 2010 2012-08-16 10:49:32 Marek Strzałka


Rejestr zmian w załącznikach:

Tytuł załącznika Operacja Data wykonania Autor
Sprawozdanie Opisowe Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010 Dodanie załącznika 2012-08-16 10:53:57 Marek Strzałka
Sprawozdanie Finansowe wraz z opinią Biegłych rewidentów 2010 r. Dodanie załącznika 2012-08-16 10:52:05 Marek Strzałka
Wykonanie: NotaPress