Rejestr zmianRejestr zmian w dokumencie:

Tytuł dokumentu Data wykonania Autor
Sprawozdania za rok 2011 2012-08-16 11:02:41 Marek Strzałka
Sprawozdania za rok 2011 2012-08-16 10:50:15 Marek Strzałka


Rejestr zmian w załącznikach:

Tytuł załącznika Operacja Data wykonania Autor
Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki za rok 2011 Dodanie załącznika 2012-08-16 11:02:14 Marek Strzałka
Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy 2011 Dodanie załącznika 2012-08-16 11:00:08 Marek Strzałka
Opinia i Raport z badania sprawozdania finansowego za Rok obrotowy 2011 Dodanie załącznika 2012-08-16 10:57:22 Marek Strzałka
Wykonanie: NotaPress