Rejestr zmianRejestr zmian w dokumencie:

Tytuł dokumentu Data wykonania Autor
Sprawozdania za rok 2015 2016-07-27 10:15:29 Marek Strzałka


Rejestr zmian w załącznikach:

Tytuł załącznika Operacja Data wykonania Autor
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 z załącznikami Dodanie załącznika 2016-07-27 10:20:45 Marek Strzałka
Sprawozdanie Finansowe za 2015 rok Dodanie załącznika 2016-07-27 10:19:35 Marek Strzałka
Opinia i Raport z badania sprawozdania finansowego El.CH.SA za rok 2015 Dodanie załącznika 2016-07-27 10:18:29 Marek Strzałka
Wykonanie: NotaPress