Rejestr zmianRejestr zmian w dokumencie:

Tytuł dokumentu Data wykonania Autor
Sprawozdanie za rok 2016 2017-11-02 09:09:23 Marek Strzałka
Sprawozdanie za rok 2016 2017-11-02 09:04:18 Marek Strzałka


Rejestr zmian w załącznikach:

Tytuł załącznika Operacja Data wykonania Autor
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 Dodanie załącznika 2017-11-02 09:08:58 Marek Strzałka
Opinia niezależnego Biegłego Rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego za rok 2016 Dodanie załącznika 2017-11-02 09:08:07 Marek Strzałka
Sprawozdanie Finansowe Społki za rok obrotowy 2016 Dodanie załącznika 2017-11-02 09:07:00 Marek Strzałka
Wykonanie: NotaPress