ELEKTROWNIA CHORZÓW S.A.
41-503 Chorzów, ul. M. Skłodowskiej – Curie 3
ogłasza
 przetarg pisemny w trybie konkursu ofert
na
zakup energii elektrycznej na potrzeby sieci elektroenergetycznych zlokalizowanych na terenie Huty Baildon w Katowicach oraz na potrzeby własne w Budynku Administracyjnym i Prefabrykacji w Chorzowie
 
Oferty należy składać zgodnie z wymogami i w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wymaganymi dokumentami.
Szczegóły zamówienia znajdują się w SIWZ i dostępne są na stronie internetowej www.elektrownia.chorzow.pl