Inspektor budowlany z uprawnieniami do budynków (umowa zlecenie lub 1/2 etatu).