Mając na uwadze brzmienie art 500 Kodeksu spółek handlowych, w związku z zamiarem połączenia Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie z Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych w Katowicach sp. z o.o. w Katowicach, niniejszym udostępnia się do publicznej wiadomości Plan Połączenia uzgodniony w dniu 24 listopada 2015 r pomiędzy Elektrownią Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie oraz Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych w Katowicach Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Plan połączenia firm Załacznik nr 1 Załacznik nr 2 Załacznik nr 3 Zalacznik nr 4 Załacznik nr 5 Załacznik nr 6 Załacznik nr 7 Dokumenty spółki Elektrownia Chorzów S.A. w formacie Adobe Acrobat: 1. Sprawozdanie Finansowe Spółki wraz z opinią biegłych za rok obrotowy 2012 2. Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok 2013 z opinią i raportem z badania 3. Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok 2014 z opinią i raportem z badania Dokumenty spółki WPRD Katowice Sp. z o.o. w formacie Adobe Acrobat: 1. Opinia biegłego 2012 2. Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego za rok 2013 3. Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego za rok 2014 4. Raport biegłego 2012 5. Sprawozdanie finansowe 2012