1. Zarząd:
  • Jerzy Hausner Prezes zarządu
 2. Rada nadzorcza:
  • Gołąbek Bożena przewodnicząca
  • Suchoszek Jerzy wiceprzewodniczący
  • Janocha Henryk sekretarz
  • Iskra Katarzyna członek
  • Gawlyta Mariusz członek